สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ สำรองข้อมูล และ การกู้คืนข้อมูล สามารถเข้าไปจัดการได้ที่เมนู Create / Restore Backups


Screen Shot 2560-01-16 at 5.29.36 PM

ในการกด Backup นั้นจะแยกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆที่เราสามารถ Backup และ Restore แยกได้คือ

Website Data : ไฟล์ข้อมูลของเวปไซต์เรานั่นเอง
E-Mail : สำรองข้อมูลของ
Email FTP : ข้อมูลของ Account ที่ใช้งาน FTP และค่า configuration ต่างๆ
Database : สำรองข้อมูลของฐานข้อมูล (MySQL)


Screen Shot 2560-01-16 at 5.30.52 PMหากเราทำการกด Create Backup แล้วเราจะพบกับไฟล์ในรูปแบบของ Compression และเราสามารถ Download มาเก็บไว้ในเครื่องเรา หรือเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ก็ได้
Screen Shot 2560-01-16 at 5.34.30 PM การ restore ข้อมูล
Screen Shot 2560-01-16 at 5.35.19 PM

เราสามารถเลือกไฟล์ของวันที่ที่เราต้องการจะย้อนกลับไป และสามารถเลือก custom แยกได้ว่าจะ restore เฉพาะ ไฟล์เวป , Database หรือ Email
บทความที่เกี่ยวข้อง

การจัดการไฟล์ผ่าน Directadmin

เราสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ได้ในหัวข้อ File Manager ด้วยความสามารถเทียบเท่ากับการ FTP

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Directadmin

หากต้องการเปลี่ยน Password Directadmin Account ให้ทำการเข้ามาที่เมนู Change Password...

การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP ทั้งหมดทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข Account สามารถเข้าผ่านเมนู FTP Management   โดย...

การ Login เข้าใช้งาน Directadmin

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ Hosting หรือ VPS ที่เลือก Control Panel ที่เป็น Directadmin...

การบริหารจัดการ MySQL

เมนู MySQL Management สำหรับบริหารจัดการ Account Database เริ่มต้นสร้าง Database Account...