เมนู MySQL Management สำหรับบริหารจัดการ Account Database


Screen Shot 2560-01-16 at 4.57.40 PM

เริ่มต้นสร้าง Database Account โดยเข้าที่เมนู Create new Database


Screen Shot 2560-01-16 at 5.08.34 PM

Screen Shot 2560-01-16 at 5.10.27 PM


Database Name : ชื่อ Database
Database Username : ชื่อผู้ใช้งานสำหรับใช้ในการ Login
Username Password : รหัสผ่าน
Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง  


วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน MySQL Account ให้คลิ๊กเข้าไปที่ Database ที่เราต้องการจะแก้ไข และเลือก Modify Password

Screen Shot 2560-01-16 at 5.15.03 PM

Screen Shot 2560-01-16 at 5.15.59 PM  โดยปกติแล้ว Database จะยอมให้ localhost เท่านั้นทีสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ แต่ถ้าเราต้องการให้เครื่องอื่นมาเชื่อมต่อ Database เราจำเป็นจะต้องทำการ Allow IP ดังนี้ MySQL Management -> เลือก Database ที่ต้องการ  พิมหมายเลข IP Address และกด Add Host


Screen Shot 2560-01-16 at 5.19.53 PMบทความที่เกี่ยวข้อง

การจัดการไฟล์ผ่าน Directadmin

เราสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ได้ในหัวข้อ File Manager ด้วยความสามารถเทียบเท่ากับการ FTP

[Ruk-Com] การเปิดใช้งาน free SSL จาก (Let's Encrypt)

  ปี 2015 เป็นปีสำคัญของความปลอดภัยเว็บ โดยเฉพาะโครงการ Let's Encrypt...

การ Login เข้าใช้งาน Directadmin

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ Hosting หรือ VPS ที่เลือก Control Panel ที่เป็น Directadmin...

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Directadmin

หากต้องการเปลี่ยน Password Directadmin Account ให้ทำการเข้ามาที่เมนู Change Password...

การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP ทั้งหมดทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข Account สามารถเข้าผ่านเมนู FTP Management   โดย...