ในการใช้งาน Directadmin นั้นจะแยก Domain หลักกับ Sub Domain กันคนละเมนู และหากต้องการจะเพิ่ม Sub Domain จำเป็นต้องเข้ามาเพิ่มที่เมนูนี้ทุกครั้ง

Screen Shot 2560-01-16 at 4.47.11 PM

วิธีการเพิ่มคือให้ใส่ชื่อ sub domain ที่ต้องการในช่อง Add Sub-Domain: ตามภาพด้านล่าง


Screen Shot 2560-01-16 at 4.48.44 PM

โดย Sub domain ใน Directadmin จะถุกใช้ใน Directory ภายใต้ domain หลักเช่น

/home/admin/domain/putter.network/public_html/wp


บทความที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการ Domain ใน Directadmin

เมนู Domain Setup สำหรับการบริการจัดการ Domain เช่นการเพิ่ม ,ลบ, แก้ไข ชื่อโดเมน การเพิ่ม Domain...

การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP ทั้งหมดทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข Account สามารถเข้าผ่านเมนู FTP Management   โดย...

การจัดการไฟล์ผ่าน Directadmin

เราสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ได้ในหัวข้อ File Manager ด้วยความสามารถเทียบเท่ากับการ FTP

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Directadmin

หากต้องการเปลี่ยน Password Directadmin Account ให้ทำการเข้ามาที่เมนู Change Password...

การ Login เข้าใช้งาน Directadmin

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ Hosting หรือ VPS ที่เลือก Control Panel ที่เป็น Directadmin...