หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ Hosting หรือ VPS ที่เลือก Control Panel ที่เป็น Directadmin จะได้ข้อมูลการใช้งานรูปแบบนี้ http://ip:2222 และจะได้ Username Password สำหรับเข้าใช้งาน

Screen Shot 2560-01-16 at 2.33.13 PM

ให้ทำการนำ Username , Password ที่ได้มา Login หากเรียบร้อยจะได้ตามภาพด้านล่าง


Screen Shot 2560-01-16 at 2.36.37 PM


หากเป็นลูกค้า Share Hosting ทุก Package จะมีระบบ Auto Install แถมมาให้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง CMS ต่างๆเช่น Wordpress ,Joomla, Magento เป็นต้น ถ้าลูกค้าเป็นลูกค้า VPS ต้องสั่งซื้อระบบ Auto Install เพิ่มเดือนละ 150 บาทเท่านั้น Screen Shot 2560-01-16 at 2.36.43 PM

บทความที่เกี่ยวข้อง

การ Backup และ Restore

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ สำรองข้อมูล และ การกู้คืนข้อมูล สามารถเข้าไปจัดการได้ที่เมนู...

การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP ทั้งหมดทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข Account สามารถเข้าผ่านเมนู FTP Management   โดย...

การบริหารจัดการ Domain ใน Directadmin

เมนู Domain Setup สำหรับการบริการจัดการ Domain เช่นการเพิ่ม ,ลบ, แก้ไข ชื่อโดเมน การเพิ่ม Domain...

การจัดการไฟล์ผ่าน Directadmin

เราสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ได้ในหัวข้อ File Manager ด้วยความสามารถเทียบเท่ากับการ FTP

ตรวจสอบหมายเลข IP ที่ Login เข้ามาใช้งาน Directadmin

หากต้องการเช็คว่ามีการเข้ามาใช้งาน Directadmin เวลาไหน และหมายเลข IP Address ไหนที่เข้ามาใช้งาน...