free-ssl-certificate  


ปี 2015 เป็นปีสำคัญของความปลอดภัยเว็บ โดยเฉพาะโครงการ Let's Encrypt ที่เปิดให้เว็บทุกเว็บในโลกสามารถเข้ารหัส TLS ได้ฟรีโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นจุดเริ่มต้นว่าในอนาคตเราอาจจะถือว่าเว็บทุกเว็บต้องเป็น HTTPS เสมอ และในตอนนี้ทาง Ruk-Com Hostings ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรื่องของความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล จึงเพิ่มระบบการขอใช้งาน SSL ฟรีโดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองโดยมีขั้นตอนดังนี้   เข้าที่ Domain Setup และเปิดใช้งาน SSL ให้กับ Domain  หลังจากนั้นให้ตั้ง Path สำหรับ SSL ว่าจะให้เรียกใช้ public_html หรือ private_html


Screen Shot 2559-04-28 at 11.09.00 PM


ให้ติ๊กถูกในช่อง Secure SSL และกำหนด Path เริ่มต้นว่าจะให้เวปที่เข้าด้วย https เรียกที่ folder ไหน ในที่นี้ผมแยกไปไว้ที่ private_html แต่ถ้าใครอยากให้ http กับ https ใช้งาน folder ร่วมกันก็ให้เลือกเป็น Use a symbolic link .. แทนครับ


Screen Shot 2559-04-28 at 11.10.15 PM  ต่อไปให้เข้าหัวข้อชื่อว่า SSL Certificate

Screen Shot 2559-04-28 at 2.05.27 PM

    
กรอกรายละเอียดให้ครบตามภาพ แล้วกด SaveScreen Shot 2559-04-28 at 2.18.13 PM

หากขึ้นข้อความว่า Certificate and Key Saved เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ ต่อไปทดสอบเข้าเวปไซต์ด้วย https ได้เลย อาจจะมี delay ประมาณ 5-10 นาทีนะครับ  

Screen Shot 2559-04-28 at 2.24.37 PM

บทความที่เกี่ยวข้อง

การ Login เข้าใช้งาน Directadmin

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ Hosting หรือ VPS ที่เลือก Control Panel ที่เป็น Directadmin...

การบริหารจัดการ Domain ใน Directadmin

เมนู Domain Setup สำหรับการบริการจัดการ Domain เช่นการเพิ่ม ,ลบ, แก้ไข ชื่อโดเมน การเพิ่ม Domain...

การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP ทั้งหมดทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข Account สามารถเข้าผ่านเมนู FTP Management   โดย...

การ Backup และ Restore

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ สำรองข้อมูล และ การกู้คืนข้อมูล สามารถเข้าไปจัดการได้ที่เมนู...

การจัดการไฟล์ผ่าน Directadmin

เราสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ได้ในหัวข้อ File Manager ด้วยความสามารถเทียบเท่ากับการ FTP