หมวดหมู่

ได้รับความนิยมสูงสุด

 เลิกใช้ SSH login ด้วย password แล้วมาใช้ key กันเถอะ

SSH Key เป็นการเปลี่ยนการ  Authentication ในรูปแบบการกรอก username , password...

 แจ้งเตือนผู้ดุแลระบบเมื่อมีการ ssh login

บทความนี้เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลได้มั่นใจขึ้นว่าในเครื่องเซิฟเวอร์ที่เราเป็นผู้ดูแลอยู่มีใครแอบเข้ามา...

 การทำ Web Server Load Balance แบบ Direct Routing (CentOS 6.4)

    ทรัพยากรที่ใช้ในที่นี้ผู้เขียนจะใช้ CentOS 6.4 ทั้งหมด 5 เครื่อง (VM) โดยตั้งชื่อตาม...

 เพิ่มความปลอดภัยให้กับ Linux Server ด้วย Lynis

Lynis เป็นเครื่องมือสำหรับทำ Security Audit และ hardening...

 วิธีบล็อค Spam จาก blacklist IP (spamhaus) ด้วย iptables

Spamhaus เป็นเวปไซต์ที่คอยเก็บรวมรวมหมายเลขไอพีที่มีพฤติกรรมที่ไม่ปกติเช่นส่ง Spam Email , DDOS...