การ Backup และ Restore

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ สำรองข้อมูล และ การกู้คืนข้อมูล สามารถเข้าไปจัดการได้ที่เมนู Create / Restore Backups


Screen Shot 2560-01-16 at 5.29.36 PM

ในการกด Backup นั้นจะแยกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆที่เราสามารถ Backup และ Restore แยกได้คือ

Website Data : ไฟล์ข้อมูลของเวปไซต์เรานั่นเอง
E-Mail : สำรองข้อมูลของ
Email FTP : ข้อมูลของ Account ที่ใช้งาน FTP และค่า configuration ต่างๆ
Database : สำรองข้อมูลของฐานข้อมูล (MySQL)


Screen Shot 2560-01-16 at 5.30.52 PMหากเราทำการกด Create Backup แล้วเราจะพบกับไฟล์ในรูปแบบของ Compression และเราสามารถ Download มาเก็บไว้ในเครื่องเรา หรือเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ก็ได้
Screen Shot 2560-01-16 at 5.34.30 PM การ restore ข้อมูล
Screen Shot 2560-01-16 at 5.35.19 PM

เราสามารถเลือกไฟล์ของวันที่ที่เราต้องการจะย้อนกลับไป และสามารถเลือก custom แยกได้ว่าจะ restore เฉพาะ ไฟล์เวป , Database หรือ Email
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่? 0 Users Found This Useful (0 Votes)