บทความ

การ manual renew ฟรี SSL จาก Let's Encrypt (Directadmin)

cd /usr/local/directadmin/custombuild/ ./build clean all ./build update ./build update_da...

การติดตั้ง Composer ใน Directadmin

cd /tmp curl -sS https://getcomposer.org/installer | php mv composer.phar...

การติดตั้ง ImageMagick ใน Directadmin

#install ImageMagick yum -y install ImageMagick yum -y install ImageMagick-devel

การติดตั้ง denyhost เพื่อป้องกันการ bruteforce

ป้องการการ Brute force SSH ด้วย Deny Host ซึ่งโดยค่า default จะ block ไอพีที่พยายาม Login...

การติดตั้ง extension php-ldap ใน Directadmin

yum -y install openldap-devel cd /usr/local/directadmin/custombuild mkdir -p custom/ap2 cp...

การติดตั้ง mod_rpaf เพื่อให้ header ส่ง IP จริงไปที่ reverse proxy

ปัญหาแรกที่เจอหลังจากเราใช้งาน Web Server แบบ Reverse Proxy คือ Web Server ปลายทางที่รับ request...

การอัพเกรด Custombuild เป็น Version 2

ตรวจสอบ Version ที่ /usr/local/directadmin/custombuild/build หากยังเป็น version 1.x...

การอัพเดท Version ของ Directadmin ผ่าน Command Line

cd /usr/local/directadmin/custombuild/ ./build clean all ./build update ./build update_da

การเคลีย Email ใน Queue ของ Exim ทั้งหมด (Directadmin)

cd /var/spool mv exim exim.old mkdir -p exim/input mkdir -p exim/msglog mkdir -p exim/db...

การเคลีย Message System ในระบบ

บางท่านอาจจะเคยเจอปัญหา Message ขยะจากระบบเยอะมาก...

ตั้งค่า Roundcube เป็นค่า default ของ Web mail ใน Directadmin

echo "webmail_link=roundcube" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf service...

ติดตั้ง Directadmin ใน NAT IP

ปัญหาในการติดตั้ง Directadmin ในกรณีที่เราใช้ NAT IP คือในขั้นตอนติดตั้งที่จะต้อง Activate...

วิธีการ clean install Exim กรณี build แล้ว start ไม่ขึ้น (Directadmin)

clean Install Exim /usr/local/directadmin/scripts/exim.sh cd...

วิธีซ่อมตารางที่เป็น Innodb สำหรับ Directadmin (MySQL)

โดยปกติ InnoDB Engine จะมีการ recovery ตัวเองเสมอในกรณีที่ Table...

เปิดการใช้งาน Let's Encrypt ใน Directadmin

ปี 2015 เป็นปีสำคัญของความปลอดภัยเว็บ โดยเฉพาะโครงการ Let's Encrypt...