บทความ

iptraf ตัวช่วยวิเคราะห์ traffic บน Network Interface

IPTRAF เป็นเครื่องมืออีกตัวที่ผมใช้เป็นประจำในการใช้เช็คทราฟฟิกที่วิ่งผ่าน Network Interface...

ตรวจหามัลแวร์บนเครื่องเซิฟเวอร์ด้วย LMD (CENTOS 6.4)

LMD (Linux Malware Detect) เป็น Software ที่ถูกพัฒนาเพื่อหามัลแวร์บนเครื่อง Linux...

ติดตั้ง DELL OPENMANAGER

Dell OpenManager คือชุดซอฟแวร์ที่ Dell ทำออกมาเพื่อบริหารจัดการและตรวจสอบความผิดปกติของ...

ทำให้การวิเคราะห์ Access Log ง่ายขึ้นด้วย goaccess

Goaccess เป็น Tools สำหรับช่วยวิเคราะห์ Log ของเว็บเซิฟเวอร์ที่รองรับทั้ง Apache และ Nginx...

ระบบ MONITOR SERVICE พร้อมจัดการระบบ แบบอัตโนมัติ ด้วย MONIT

  Monit เป็นโปรแกรม open source ที่มีคุณสมบัติด้านการ Monitor  Service  ในระบบ  ซึ่งบางครั้ง...

สร้างระบบ REALTIME MONITOR ด้วย SCOUT REALTIME

Scout Realtime นั้นเป็น OpenSource Project ที่พัฒนาด้วยภาษา Ruby...

เช็คปริมาณการรับส่งข้อมูลด้วย iperf

iperf เป็นเครื่องมือสำหรับเช็คอัตราการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิฟเวอร์ 2...

แนะนำ GLANCES สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของเซิฟเวอร์

Glances เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับ Admin...