บทความ

กระบวนการ GENERATE CSR (CENTOS 6.5)

CSR ย่อมาจาก Certificate Signing Request คือ รหัสข้อความชุดหนึ่งที่ผู้ขอใบรับรอง SSL...

การติดตั้ง IONCUBE (CENTOS 6.4+VESTACP)

ionCube คืออะไรionCube ถ้าพูดแบบบ้านๆมันก็เป็น tools ที่ใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์ php...

การติดตั้ง PHP OCI8 EXTENSION (CENTOS 6.4)

การเพิ่ม Extension OCI8 จะทำให้เราสามารถใช้ php connect กับฐานข้อมูล Oracle ได้นะครับ...

การติดตั้ง denyhost เพื่อป้องกันการ bruteforce

ป้องการการ Brute force SSH ด้วย Deny Host ซึ่งโดยค่า default จะ block ไอพีที่พยายาม Login...

วิธีเช็ค Speed ของ Harddisk

dd if=/dev/zero of=filetest bs=64k count=16k conv=fdatasync rm -rf filetest

ว่าด้วยเรื่อง KVM (KERNEL-BASE VIRTUAL MACHINE)

  หลายๆคนคงพอจะรู้จักกับ Virtualization หรือ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนกันมาบ้างแล้วและ KVM ก็เป็น...

เพิ่ม PACKAGE ให้มากขึ้นด้วย EPEL (CENTOS 6.4)

ทุกครั้งที่ผมติดตั้ง Linux ตระกูล Redhat,CentOS ผมจะติดตั้ง EPEL Repository (Fedora Project)...

เลิกใช้ SSH login ด้วย password แล้วมาใช้ key กันเถอะ

SSH Key เป็นการเปลี่ยนการ  Authentication ในรูปแบบการกรอก username , password...

แจ้งเตือนผู้ดุแลระบบเมื่อมีการ ssh login

บทความนี้เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลได้มั่นใจขึ้นว่าในเครื่องเซิฟเวอร์ที่เราเป็นผู้ดูแลอยู่มีใครแอบเข้ามา...