หาชื่อโดเมนใหม่ของคุณ ใส่ชื่อโดเมนของคุณเพื่อตรวจสอบ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนโดเมน .th กรุณาส่ง เอกสาร ที่ Ticket เพื่อใช้ในการยื่นจดทะเบียนโดเมน
เลือกหมวดหมู่ของนามสกุลโดเมนที่ต้องการ
สั่งซื้อชือโดเมน
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price 269.00บาท
1 Year
Transfer 269.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.net
New Price 269.00บาท
1 Year
Transfer 269.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.org
New Price 450.00บาท
1 Year
Transfer 450.00บาท
1 Year
Renewal 450.00บาท
1 Year
.info
New Price 550.00บาท
1 Year
Transfer 550.00บาท
1 Year
Renewal 550.00บาท
1 Year
.biz
New Price 499.00บาท
1 Year
Transfer 499.00บาท
1 Year
Renewal 499.00บาท
1 Year
.co.uk
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.in
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.xxx
New Price 3500.00บาท
1 Year
Transfer 3500.00บาท
1 Year
Renewal 3500.00บาท
1 Year
.tel
New Price 550.00บาท
1 Year
Transfer 550.00บาท
1 Year
Renewal 550.00บาท
1 Year
.aaa.pro
New Price 6500.00บาท
1 Year
Transfer 6500.00บาท
1 Year
Renewal 6500.00บาท
1 Year
.ca
New Price 550.00บาท
1 Year
Transfer 550.00บาท
1 Year
Renewal 550.00บาท
1 Year
.de
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.aca.pro
New Price 6550.00บาท
1 Year
Transfer 6550.00บาท
1 Year
Renewal 6550.00บาท
1 Year
.cab
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.enterprises
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.academy
New Price 1150.00บาท
1 Year
Transfer 1150.00บาท
1 Year
Renewal 1150.00บาท
1 Year
.cafe
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.computer
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.accountant
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.cam
New Price 1150.00บาท
1 Year
Transfer 1150.00บาท
1 Year
Renewal 1150.00บาท
1 Year
.systems
New Price 750.00บาท
1 Year
Transfer 750.00บาท
1 Year
Renewal 750.00บาท
1 Year
.accountants
New Price 3250.00บาท
1 Year
Transfer 3250.00บาท
1 Year
Renewal 3250.00บาท
1 Year
.camera
New Price 1750.00บาท
1 Year
Transfer 1750.00บาท
1 Year
Renewal 1750.00บาท
1 Year
.support
New Price 699.00บาท
1 Year
Transfer 699.00บาท
1 Year
Renewal 699.00บาท
1 Year
.acct.pro
New Price 6550.00บาท
1 Year
Transfer 6550.00บาท
1 Year
Renewal 6550.00บาท
1 Year
.camp
New Price 1750.00บาท
1 Year
Transfer 1750.00บาท
1 Year
Renewal 1750.00บาท
1 Year
.uk
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 350.00บาท
1 Year
.actor
New Price 1250.00บาท
1 Year
Transfer 1250.00บาท
1 Year
Renewal 1250.00บาท
1 Year
.capetown
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.us
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.adult
New Price 3250.00บาท
1 Year
Transfer 3250.00บาท
1 Year
Renewal 3250.00บาท
1 Year
.capital
New Price 1650.00บาท
1 Year
Transfer 1650.00บาท
1 Year
Renewal 1650.00บาท
1 Year
.ac.th
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.adv.br
New Price 550.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 550.00บาท
1 Year
.car
New Price 104000.00บาท
1 Year
Transfer 104000.00บาท
1 Year
Renewal 104000.00บาท
1 Year
.co.th
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.ae.org
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.cards
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.online
New Price 1350.00บาท
1 Year
Transfer 1350.00บาท
1 Year
Renewal 1350.00บาท
1 Year
.agency
New Price 650.00บาท
1 Year
Transfer 650.00บาท
1 Year
Renewal 650.00บาท
1 Year
.care
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.go.th
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.airforce
New Price 1085.00บาท
1 Year
Transfer 1085.00บาท
1 Year
Renewal 1085.00บาท
1 Year
.career
New Price 3454.00บาท
1 Year
Transfer 3454.00บาท
1 Year
Renewal 3454.00บาท
1 Year
.studio
New Price 821.00บาท
1 Year
Transfer 821.00บาท
1 Year
Renewal 821.00บาท
1 Year
.amsterdam
New Price 1573.00บาท
1 Year
Transfer 1573.00บาท
1 Year
Renewal 1573.00บาท
1 Year
.careers
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.cloud
New Price 812.00บาท
1 Year
Transfer 812.00บาท
1 Year
Renewal 812.00บาท
1 Year
.apartments
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.cars
New Price 103795.00บาท
1 Year
Transfer 103795.00บาท
1 Year
Renewal 103795.00บาท
1 Year
.in.th
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.archi
New Price 2650.00บาท
1 Year
Transfer 2650.00บาท
1 Year
Renewal 2650.00บาท
1 Year
.casa
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.co
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.army
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.cash
New Price 1150.00บาท
1 Year
Transfer 1150.00บาท
1 Year
Renewal 1150.00บาท
1 Year
.host
New Price 2994.00บาท
1 Year
Transfer 2994.00บาท
1 Year
Renewal 2994.00บาท
1 Year
.arq.br
New Price 420.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 420.00บาท
1 Year
.casino
New Price 4853.00บาท
1 Year
Transfer 4853.00บาท
1 Year
Renewal 4853.00บาท
1 Year
.or.th
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.art
New Price 509.00บาท
1 Year
Transfer 509.00บาท
1 Year
Renewal 509.00บาท
1 Year
.catering
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.tv
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.art.br
New Price 420.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 420.00บาท
1 Year
.cc
New Price 696.00บาท
1 Year
Transfer 696.00บาท
1 Year
Renewal 696.00บาท
1 Year
.la
New Price 1160.00บาท
1 Year
Transfer 1160.00บาท
1 Year
Renewal 1160.00บาท
1 Year
.asia
New Price 483.00บาท
1 Year
Transfer 483.00บาท
1 Year
Renewal 483.00บาท
1 Year
.center
New Price 718.00บาท
1 Year
Transfer 718.00บาท
1 Year
Renewal 718.00บาท
1 Year
.shop
New Price 1261.00บาท
1 Year
Transfer 1261.00บาท
1 Year
Renewal 1261.00บาท
1 Year
.associates
New Price 1056.00บาท
1 Year
Transfer 1056.00บาท
1 Year
Renewal 1056.00บาท
1 Year
.chat
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.attorney
New Price 1151.00บาท
1 Year
Transfer 1151.00บาท
1 Year
Renewal 1151.00บาท
1 Year
.cheap
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.store
New Price 2073.00บาท
1 Year
Transfer 2073.00บาท
1 Year
Renewal 2073.00บาท
1 Year
.auction
New Price 945.00บาท
1 Year
Transfer 945.00บาท
1 Year
Renewal 945.00บาท
1 Year
.christmas
New Price 933.00บาท
1 Year
Transfer 933.00บาท
1 Year
Renewal 933.00บาท
1 Year
.me
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.audio
New Price 436.00บาท
1 Year
Transfer 436.00บาท
1 Year
Renewal 436.00บาท
1 Year
.church
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.app
New Price 800.00บาท
1 Year
Transfer 800.00บาท
1 Year
Renewal 800.00บาท
1 Year
.auto
New Price 103795.00บาท
1 Year
Transfer 103795.00บาท
1 Year
Renewal 103795.00บาท
1 Year
.city
New Price 718.00บาท
1 Year
Transfer 718.00บาท
1 Year
Renewal 718.00บาท
1 Year
.avocat.pro
New Price 6384.00บาท
1 Year
Transfer 6384.00บาท
1 Year
Renewal 6384.00บาท
1 Year
.claims
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.design
New Price 1619.00บาท
1 Year
Transfer 1619.00บาท
1 Year
Renewal 1619.00บาท
1 Year
.band
New Price 727.00บาท
1 Year
Transfer 727.00บาท
1 Year
Renewal 727.00บาท
1 Year
.cleaning
New Price 1661.00บาท
1 Year
Transfer 1661.00บาท
1 Year
Renewal 1661.00บาท
1 Year
.club
New Price 504.00บาท
1 Year
Transfer 504.00บาท
1 Year
Renewal 504.00บาท
1 Year
.bar
New Price 2314.00บาท
1 Year
Transfer 2314.00บาท
1 Year
Renewal 2314.00บาท
1 Year
.click
New Price 218.00บาท
1 Year
Transfer 218.00บาท
1 Year
Renewal 218.00บาท
1 Year
.bar.pro
New Price 6384.00บาท
1 Year
Transfer 6384.00บาท
1 Year
Renewal 6384.00บาท
1 Year
.clinic
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.bargains
New Price 1056.00บาท
1 Year
Transfer 1056.00บาท
1 Year
Renewal 1056.00บาท
1 Year
.clothing
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.beer
New Price 942.00บาท
1 Year
Transfer 942.00บาท
1 Year
Renewal 942.00บาท
1 Year
.cn
New Price 290.00บาท
1 Year
Transfer 290.00บาท
1 Year
Renewal 290.00บาท
1 Year
.berlin
New Price 1641.00บาท
1 Year
Transfer 1641.00บาท
1 Year
Renewal 1641.00บาท
1 Year
.cn.com
New Price 1353.00บาท
1 Year
Transfer 1353.00บาท
1 Year
Renewal 1353.00บาท
1 Year
.best
New Price 3405.00บาท
1 Year
Transfer 3405.00บาท
1 Year
Renewal 3405.00บาท
1 Year
.co.com
New Price 933.00บาท
1 Year
Transfer 933.00บาท
1 Year
Renewal 933.00บาท
1 Year
.bet
New Price 541.00บาท
1 Year
Transfer 541.00บาท
1 Year
Renewal 541.00บาท
1 Year
.co.de
New Price 352.00บาท
1 Year
Transfer 352.00บาท
1 Year
Renewal 352.00บาท
1 Year
.bid
New Price 936.00บาท
1 Year
Transfer 936.00บาท
1 Year
Renewal 936.00บาท
1 Year
.co.in
New Price 282.00บาท
1 Year
Transfer 282.00บาท
1 Year
Renewal 282.00บาท
1 Year
.bike
New Price 1057.00บาท
1 Year
Transfer 1057.00บาท
1 Year
Renewal 1057.00บาท
1 Year
.co.nz
New Price 734.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 734.00บาท
1 Year
.bingo
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.coach
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.bio
New Price 2108.00บาท
1 Year
Transfer 2108.00บาท
1 Year
Renewal 2108.00บาท
1 Year
.codes
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.black
New Price 1449.00บาท
1 Year
Transfer 1449.00บาท
1 Year
Renewal 1449.00บาท
1 Year
.coffee
New Price 1056.00บาท
1 Year
Transfer 1056.00บาท
1 Year
Renewal 1056.00บาท
1 Year
.blackfriday
New Price 1247.00บาท
1 Year
Transfer 1246.00บาท
1 Year
Renewal 1246.00บาท
1 Year
.college
New Price 2230.00บาท
1 Year
Transfer 2230.00บาท
1 Year
Renewal 2230.00บาท
1 Year
.blog
New Price 1046.00บาท
1 Year
Transfer 1046.00บาท
1 Year
Renewal 1046.00บาท
1 Year
.com.au
New Price 425.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 425.00บาท
1 Year
.blog.br
New Price 420.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 420.00บาท
1 Year
.com.br
New Price 421.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 421.00บาท
1 Year
.blue
New Price 464.00บาท
1 Year
Transfer 464.00บาท
1 Year
Renewal 464.00บาท
1 Year
.com.cn
New Price 290.00บาท
1 Year
Transfer 290.00บาท
1 Year
Renewal 290.00บาท
1 Year
.boutique
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.com.co
New Price 502.00บาท
1 Year
Transfer 502.00บาท
1 Year
Renewal 502.00บาท
1 Year
.br.com
New Price 1763.00บาท
1 Year
Transfer 1763.00บาท
1 Year
Renewal 1763.00บาท
1 Year
.com.de
New Price 270.00บาท
1 Year
Transfer 270.00บาท
1 Year
Renewal 270.00บาท
1 Year
.build
New Price 2328.00บาท
1 Year
Transfer 2328.00บาท
1 Year
Renewal 2328.00บาท
1 Year
.com.ec
New Price 1524.00บาท
1 Year
Transfer 1524.00บาท
1 Year
Renewal 1524.00บาท
1 Year
.builders
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.com.mx
New Price 547.00บาท
1 Year
Transfer 891.00บาท
1 Year
Renewal 891.00บาท
1 Year
.business
New Price 249.00บาท
1 Year
Transfer 249.00บาท
1 Year
Renewal 249.00บาท
1 Year
.com.ru
New Price 174.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 174.00บาท
1 Year
.buzz
New Price 1259.00บาท
1 Year
Transfer 1259.00บาท
1 Year
Renewal 1259.00บาท
1 Year
.com.sc
New Price 3847.00บาท
1 Year
Transfer 3847.00บาท
1 Year
Renewal 3847.00บาท
1 Year
.bz
New Price 734.00บาท
1 Year
Transfer 734.00บาท
1 Year
Renewal 734.00บาท
1 Year
.community
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.social
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.world
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 500.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.pro new!
New Price 599.00บาท
1 Year
Transfer 599.00บาท
1 Year
Renewal 599.00บาท
1 Year
.guru
New Price 1200.00บาท
1 Year
Transfer 1200.00บาท
1 Year
Renewal 1200.00บาท
1 Year
.tech
New Price 1700.00บาท
1 Year
Transfer 1700.00บาท
1 Year
Renewal 1700.00บาท
1 Year
.hosting
New Price
Year
Transfer N/A
Renewal N/A
.consulting
New Price 1200.00บาท
1 Year
Transfer 1200.00บาท
1 Year
Renewal 1200.00บาท
1 Year

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

ย้ายโดเมนวันนี้ต่ออายุฟรี 1 ปี!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Transfer a domain