หาชื่อโดเมนใหม่ของคุณ ใส่ชื่อโดเมนของคุณเพื่อตรวจสอบ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนโดเมน .th กรุณาส่ง เอกสาร ที่ Ticket เพื่อใช้ในการยื่นจดทะเบียนโดเมน
เลือกหมวดหมู่ของนามสกุลโดเมนที่ต้องการ
สั่งซื้อชือโดเมน
New Price
Transfer
Renewal
.com none!
New Price 269.00บาท
1 Year
Transfer 269.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.info none!
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.org none!
New Price 450.00บาท
1 Year
Transfer 450.00บาท
1 Year
Renewal 450.00บาท
1 Year
.net none!
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.biz none!
New Price 499.00บาท
1 Year
Transfer 499.00บาท
1 Year
Renewal 499.00บาท
1 Year
.co.uk none!
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.in none!
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.xxx none!
New Price 3500.00บาท
1 Year
Transfer 3500.00บาท
1 Year
Renewal 3500.00บาท
1 Year
.tel none!
New Price 550.00บาท
1 Year
Transfer 550.00บาท
1 Year
Renewal 550.00บาท
1 Year
.de none!
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.enterprises none!
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.computer none!
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.systems none!
New Price 750.00บาท
1 Year
Transfer 750.00บาท
1 Year
Renewal 750.00บาท
1 Year
.support none!
New Price 699.00บาท
1 Year
Transfer 699.00บาท
1 Year
Renewal 699.00บาท
1 Year
.uk none!
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 350.00บาท
1 Year
.us none!
New Price 350.00บาท
1 Year
Transfer 350.00บาท
1 Year
Renewal 350.00บาท
1 Year
.online none!
New Price 1350.00บาท
1 Year
Transfer 1350.00บาท
1 Year
Renewal 1350.00บาท
1 Year
.studio none!
New Price 821.00บาท
1 Year
Transfer 821.00บาท
1 Year
Renewal 821.00บาท
1 Year
.cloud none!
New Price 812.00บาท
1 Year
Transfer 812.00บาท
1 Year
Renewal 812.00บาท
1 Year
.co none!
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.host none!
New Price 2994.00บาท
1 Year
Transfer 2994.00บาท
1 Year
Renewal 2994.00บาท
1 Year
.tv none!
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.la none!
New Price 1160.00บาท
1 Year
Transfer 1160.00บาท
1 Year
Renewal 1160.00บาท
1 Year
.shop none!
New Price 1261.00บาท
1 Year
Transfer 1261.00บาท
1 Year
Renewal 1261.00บาท
1 Year
.me none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.store none!
New Price 2073.00บาท
1 Year
Transfer 2073.00บาท
1 Year
Renewal 2073.00บาท
1 Year
.app none!
New Price 800.00บาท
1 Year
Transfer 800.00บาท
1 Year
Renewal 800.00บาท
1 Year
.villas none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.design none!
New Price 1619.00บาท
1 Year
Transfer 1619.00บาท
1 Year
Renewal 1619.00บาท
1 Year
.club none!
New Price 504.00บาท
1 Year
Transfer 504.00บาท
1 Year
Renewal 504.00บาท
1 Year
.aaa.pro none!
New Price 6500.00บาท
1 Year
Transfer 6500.00บาท
1 Year
Renewal 6500.00บาท
1 Year
.aca.pro none!
New Price 6550.00บาท
1 Year
Transfer 6550.00บาท
1 Year
Renewal 6550.00บาท
1 Year
.academy none!
New Price 1150.00บาท
1 Year
Transfer 1150.00บาท
1 Year
Renewal 1150.00บาท
1 Year
.accountant none!
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.accountants none!
New Price 3250.00บาท
1 Year
Transfer 3250.00บาท
1 Year
Renewal 3250.00บาท
1 Year
.acct.pro none!
New Price 6550.00บาท
1 Year
Transfer 6550.00บาท
1 Year
Renewal 6550.00บาท
1 Year
.actor none!
New Price 1250.00บาท
1 Year
Transfer 1250.00บาท
1 Year
Renewal 1250.00บาท
1 Year
.adult none!
New Price 3250.00บาท
1 Year
Transfer 3250.00บาท
1 Year
Renewal 3250.00บาท
1 Year
.ae.org none!
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.agency none!
New Price 650.00บาท
1 Year
Transfer 650.00บาท
1 Year
Renewal 650.00บาท
1 Year
.airforce none!
New Price 1085.00บาท
1 Year
Transfer 1085.00บาท
1 Year
Renewal 1085.00บาท
1 Year
.amsterdam none!
New Price 1573.00บาท
1 Year
Transfer 1573.00บาท
1 Year
Renewal 1573.00บาท
1 Year
.apartments none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.archi none!
New Price 2650.00บาท
1 Year
Transfer 2650.00บาท
1 Year
Renewal 2650.00บาท
1 Year
.army none!
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.art none!
New Price 509.00บาท
1 Year
Transfer 509.00บาท
1 Year
Renewal 509.00บาท
1 Year
.asia none!
New Price 483.00บาท
1 Year
Transfer 483.00บาท
1 Year
Renewal 483.00บาท
1 Year
.associates none!
New Price 1056.00บาท
1 Year
Transfer 1056.00บาท
1 Year
Renewal 1056.00บาท
1 Year
.attorney none!
New Price 1151.00บาท
1 Year
Transfer 1151.00บาท
1 Year
Renewal 1151.00บาท
1 Year
.auction none!
New Price 945.00บาท
1 Year
Transfer 945.00บาท
1 Year
Renewal 945.00บาท
1 Year
.audio none!
New Price 436.00บาท
1 Year
Transfer 436.00บาท
1 Year
Renewal 436.00บาท
1 Year
.auto none!
New Price 103795.00บาท
1 Year
Transfer 103795.00บาท
1 Year
Renewal 103795.00บาท
1 Year
.avocat.pro none!
New Price 6384.00บาท
1 Year
Transfer 6384.00บาท
1 Year
Renewal 6384.00บาท
1 Year
.band none!
New Price 727.00บาท
1 Year
Transfer 727.00บาท
1 Year
Renewal 727.00บาท
1 Year
.bar none!
New Price 2314.00บาท
1 Year
Transfer 2314.00บาท
1 Year
Renewal 2314.00บาท
1 Year
.bar.pro none!
New Price 6384.00บาท
1 Year
Transfer 6384.00บาท
1 Year
Renewal 6384.00บาท
1 Year
.bargains none!
New Price 1056.00บาท
1 Year
Transfer 1056.00บาท
1 Year
Renewal 1056.00บาท
1 Year
.beer none!
New Price 942.00บาท
1 Year
Transfer 942.00บาท
1 Year
Renewal 942.00บาท
1 Year
.berlin none!
New Price 1641.00บาท
1 Year
Transfer 1641.00บาท
1 Year
Renewal 1641.00บาท
1 Year
.best none!
New Price 3405.00บาท
1 Year
Transfer 3405.00บาท
1 Year
Renewal 3405.00บาท
1 Year
.bet none!
New Price 541.00บาท
1 Year
Transfer 541.00บาท
1 Year
Renewal 541.00บาท
1 Year
.bid none!
New Price 936.00บาท
1 Year
Transfer 936.00บาท
1 Year
Renewal 936.00บาท
1 Year
.bike none!
New Price 1057.00บาท
1 Year
Transfer 1057.00บาท
1 Year
Renewal 1057.00บาท
1 Year
.bingo none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.bio none!
New Price 2108.00บาท
1 Year
Transfer 2108.00บาท
1 Year
Renewal 2108.00บาท
1 Year
.black none!
New Price 1449.00บาท
1 Year
Transfer 1449.00บาท
1 Year
Renewal 1449.00บาท
1 Year
.blackfriday none!
New Price 1247.00บาท
1 Year
Transfer 1246.00บาท
1 Year
Renewal 1246.00บาท
1 Year
.blog none!
New Price 1046.00บาท
1 Year
Transfer 1046.00บาท
1 Year
Renewal 1046.00บาท
1 Year
.blue none!
New Price 464.00บาท
1 Year
Transfer 464.00บาท
1 Year
Renewal 464.00บาท
1 Year
.boutique none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.br.com none!
New Price 1763.00บาท
1 Year
Transfer 1763.00บาท
1 Year
Renewal 1763.00บาท
1 Year
.build none!
New Price 2328.00บาท
1 Year
Transfer 2328.00บาท
1 Year
Renewal 2328.00บาท
1 Year
.builders none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.business none!
New Price 249.00บาท
1 Year
Transfer 249.00บาท
1 Year
Renewal 249.00บาท
1 Year
.buzz none!
New Price 1259.00บาท
1 Year
Transfer 1259.00บาท
1 Year
Renewal 1259.00บาท
1 Year
.bz none!
New Price 734.00บาท
1 Year
Transfer 734.00บาท
1 Year
Renewal 734.00บาท
1 Year
.ca none!
New Price 550.00บาท
1 Year
Transfer 550.00บาท
1 Year
Renewal 550.00บาท
1 Year
.cab none!
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.cafe none!
New Price 950.00บาท
1 Year
Transfer 950.00บาท
1 Year
Renewal 950.00บาท
1 Year
.cam none!
New Price 1150.00บาท
1 Year
Transfer 1150.00บาท
1 Year
Renewal 1150.00บาท
1 Year
.camera none!
New Price 1750.00บาท
1 Year
Transfer 1750.00บาท
1 Year
Renewal 1750.00บาท
1 Year
.camp none!
New Price 1750.00บาท
1 Year
Transfer 1750.00บาท
1 Year
Renewal 1750.00บาท
1 Year
.capetown none!
New Price 899.00บาท
1 Year
Transfer 899.00บาท
1 Year
Renewal 899.00บาท
1 Year
.capital none!
New Price 1650.00บาท
1 Year
Transfer 1650.00บาท
1 Year
Renewal 1650.00บาท
1 Year
.car none!
New Price 104000.00บาท
1 Year
Transfer 104000.00บาท
1 Year
Renewal 104000.00บาท
1 Year
.cards none!
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.care none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.career none!
New Price 3454.00บาท
1 Year
Transfer 3454.00บาท
1 Year
Renewal 3454.00บาท
1 Year
.careers none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.cars none!
New Price 103795.00บาท
1 Year
Transfer 103795.00บาท
1 Year
Renewal 103795.00บาท
1 Year
.casa none!
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year
.cash none!
New Price 1150.00บาท
1 Year
Transfer 1150.00บาท
1 Year
Renewal 1150.00บาท
1 Year
.casino none!
New Price 4853.00บาท
1 Year
Transfer 4853.00บาท
1 Year
Renewal 4853.00บาท
1 Year
.catering none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.cc none!
New Price 696.00บาท
1 Year
Transfer 696.00บาท
1 Year
Renewal 696.00บาท
1 Year
.center none!
New Price 718.00บาท
1 Year
Transfer 718.00บาท
1 Year
Renewal 718.00บาท
1 Year
.chat none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.cheap none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.christmas none!
New Price 933.00บาท
1 Year
Transfer 933.00บาท
1 Year
Renewal 933.00บาท
1 Year
.church none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.city none!
New Price 718.00บาท
1 Year
Transfer 718.00บาท
1 Year
Renewal 718.00บาท
1 Year
.claims none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.cleaning none!
New Price 1661.00บาท
1 Year
Transfer 1661.00บาท
1 Year
Renewal 1661.00บาท
1 Year
.click none!
New Price 218.00บาท
1 Year
Transfer 218.00บาท
1 Year
Renewal 218.00บาท
1 Year
.clinic none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.clothing none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.cn none!
New Price 290.00บาท
1 Year
Transfer 290.00บาท
1 Year
Renewal 290.00บาท
1 Year
.cn.com none!
New Price 1353.00บาท
1 Year
Transfer 1353.00บาท
1 Year
Renewal 1353.00บาท
1 Year
.co.com none!
New Price 933.00บาท
1 Year
Transfer 933.00บาท
1 Year
Renewal 933.00บาท
1 Year
.co.in none!
New Price 282.00บาท
1 Year
Transfer 282.00บาท
1 Year
Renewal 282.00บาท
1 Year
.co.nz none!
New Price 734.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 734.00บาท
1 Year
.coach none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.codes none!
New Price 1508.00บาท
1 Year
Transfer 1508.00บาท
1 Year
Renewal 1508.00บาท
1 Year
.coffee none!
New Price 1056.00บาท
1 Year
Transfer 1056.00บาท
1 Year
Renewal 1056.00บาท
1 Year
.college none!
New Price 2230.00บาท
1 Year
Transfer 2230.00บาท
1 Year
Renewal 2230.00บาท
1 Year
.com.au none!
New Price 425.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 425.00บาท
1 Year
.com.br none!
New Price 421.00บาท
1 Year
Transfer N/A
Renewal 421.00บาท
1 Year
.com.cn none!
New Price 290.00บาท
1 Year
Transfer 290.00บาท
1 Year
Renewal 290.00บาท
1 Year
.com.co none!
New Price 502.00บาท
1 Year
Transfer 502.00บาท
1 Year
Renewal 502.00บาท
1 Year
.com.de none!
New Price 270.00บาท
1 Year
Transfer 270.00บาท
1 Year
Renewal 270.00บาท
1 Year
.com.mx none!
New Price 547.00บาท
1 Year
Transfer 891.00บาท
1 Year
Renewal 891.00บาท
1 Year
.com.sc none!
New Price 3847.00บาท
1 Year
Transfer 3847.00บาท
1 Year
Renewal 3847.00บาท
1 Year
.community none!
New Price 928.00บาท
1 Year
Transfer 928.00บาท
1 Year
Renewal 928.00บาท
1 Year
.social none!
New Price 999.00บาท
1 Year
Transfer 999.00บาท
1 Year
Renewal 999.00บาท
1 Year

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

ย้ายโดเมนวันนี้ต่ออายุฟรี 1 ปี!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Transfer a domain